Кошка мейн-кун Tutti Frutti of MarvelForest


Пол - Девочка
Дата рождения - 02.04.2018
Окрас - f 22 (черепаховый мраморный)
Отец - X-men of MarvelForest
Мать - Naomi of MarvelForest
Заводчик - Тягунова Вероника
Владелец -
Кошка мейн кун Tutti Frutti Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti
Кошка мейн кун Tutti Frutti Кошка мейн кун Tutti Frutti